MOMENT GROUP: RESULTATET EFTER SKATT -25 MLN KR 1 KV (63)

2022-05-05 08:33:30

STOCKHOLM (Direkt) Upplevelsebolaget Moment Group redovisar ett resultat efter skatt på -25 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (63).

Rörelseresultatet blev -20 miljoner kronor (-13).

Nettoomsättningen uppgick till 117 miljoner kronor (21).Direkt-SE