MOMENT GROUP: RESULTATET EFTER SKATT -22 MLN KR 3 KV (-19)

2022-11-18 08:35:34

STOCKHOLM (Direkt) Upplevelsebolaget Moment Group redovisar ett resultat efter skatt på -22 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-19). Resultatet per aktie uppgick till -0:05 kronor (-0:04).

Rörelseresultatet blev -17 miljoner kronor (-16).

Nettoomsättningen uppgick till 163 miljoner kronor (92).Direkt-SE