Aktie Handeln i Moment Group, som återupptogs klockan 15.30 på fredagseftermiddagen, handelsstoppades senare på eftermiddagen igen.

Innan handeln stoppades på nytt strax efter halv fem stod aktien i 3:90 kronor och var upp över 600 procent. 

Aktien handelsstoppades första gången kring lunchtid.

Den stora rörelsen kan förklaras av att bolaget på fredagen handlas exklusive teckningsrätt i företrädesemissionen, där tre befintliga aktier ger rätt att teckna 23 nya aktier. Dagens uppgång på 600 procent är justerad för just de avskilda teckningsrätterna. 

Vid lunchtid publicerade Dagens Industri en text med rubriken ”Farsartad kursrörelse”, där sparekonomen Joakim Bornold redogör för hållningen att aktien felprissätts efter att rätterna skiljts av.

Bolaget skickade ut ett pressmeddelande strax före klockan 15 där det sade att det inte har någon förklaring till kursrusningen men pekade på att aktien handlades inklusive teckningsrätt fram till torsdag, 18 februari, och innevarande dag är därmed första dagen aktien handlas exklusive teckningsrätt.