MOMENT GROUP: EJ MÄRKT AV FÖRSÄLJNINGSNEDGÅNG HITTILLS 4 KV

2022-11-18 08:50:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Upplevelsebolaget Moment Group gör bedömningen att oron i omvärlden och osäkerheten kring energipriser, ökade räntor och högre matkostnader kan komma att påverka efterfrågan på nöjen och upplevelser framöver. Efter det fjärde kvartalets första halva har bolaget emellertid inte märkt av någon nedgång i försäljningen.

Det skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för de första nio månaderna, som var det starkaste i koncernens historia, ger en trygghet i det bolaget självt kan påverka i en svårförutsägbar framtid, skriver vd Martin du Hane i rapporten.

Det tredje kvartalet hade en förväntat lägre aktivitetsnivå då merparten av bolagets verksamheter och arenor har stängt under semesterperioden, med undantag för sommarteatrarna.

"Under augusti och september öppnade övriga verksamheter och arenorna successivt upp igen och såväl beläggning som försäljning har generellt sett inom koncernen nått upp till förväntad nivå. Det känns bra att efter några tuffa år med restriktioner kunna konstatera att gäster och kunder återigen efterfrågar attraktiva och spännande upplevelser", skriver Martin du Hane.

Kvartalets nettoomsättning ökade till 163 miljoner kronor (92) med ett rörelseresultat på -17 miljoner kronor (-17). Rensat för en återbetalning av ett statligt stöd om 3,5 miljoner kronor, som erhölls 2021, landade rörelseresultatet på -13,5 miljoner kronor.

"De förutbetalda biljettintäkterna uppgick vid utgången av kvartalet till 120 miljoner kronor (94), vilket enligt Martin du Hane kan ge en indikation på bolagets försäljningsläge inför kommande perioder.Direkt-SE