MOMENT GROUP: ÅTERINFÖRDA RESTRIKTIONER GAV SENARELÄGGNINGAR

2022-05-05 08:41:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Som en följd av återinförda restriktioner under det första kvartalet tvingades majoriteten av upplevelsebolaget Moment Groups verksamheter återigen stänga ner och merparten av arenorna tvingades senarelägga sina säsongsöppningar.

Det skriver bolaget i delårsrapporten.

"Restriktionerna påverkade även biljettförsäljningen till föreställningar för våren 2022 negativt. Med anledning av de rådande oroligheterna och det kraftigt påverkade säkerhetsläget i Europa noteras även fortsatt en märkbar försiktighet hos framför allt privatgästerna med ett lägre försäljningstryck som följd", uppger bolaget vidare.

Moment Group gläds dock åt att sedan bolaget väl tilläts öppna upp samtliga verksamheter igen i slutet av februari har beläggningsgraden varit "bra".

"/…/ speciellt på våra stora produktioner, och en stark efterfrågan inom våra två eventbolag samtidigt som merparten av övriga verksamheter noterar en försiktigt positiv trend efter år av nedstängning", noterar vd Martin Du Hane i rapporten.

De förutbetalda biljettintäkterna uppgick vid utgången av kvartalet till 84 miljoner kronor (50) vilket är en god indikation på bolagets försäljningsläge inför kommande perioder, även om de också påverkas av storleken på produktionsportföljen, skriver Moment Group-chefen.Direkt-SE