Moment Group AB: Valberedningen för Moment Group offentliggjord

2022-10-04 08:30:00

Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningen skall tillkännages senast sex månader före kommande årsstämma och med anledning av detta meddelas nu att valberedningen utgörs av följande ledamöter:

Per Taube
Bo Wallblom
Mark Hoffman
Leif West (styrelseordförande)

Aktieägare som önskar lämna förslag kan kontakta valberedningen genom att maila till valberedningen@momentgroup.com.

Cision