Pandemin Läkemedelsbolaget Modernas vaccinkandidat mRNA-1273 nådde sitt primärmål i fas 3-studien Cove mot covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget efter den första interimsanalysen omfattandes 95 patienter.

Vaccinets effektivitet ligger på 94,5 procent enligt interrimsresultaten, högre än de 90 procent som Pfizers kandidat har enligt tidigare preliminära besked.

Astra Zeneca är delägare i Moderna.

Studien omfattade 95 fall av covid-19, varav 90 fall observerades i gruppen som fick placebo medan 5 fall observerades i gruppen som fick Modernas vaccin. Av de 11 sjukdomsfall som klassificerades som allvarliga återfanns samtliga i gruppen som fick placebo.

De 95 covid-19-fallen i studien innefattade 15 personer över 65 års ålder och 20 personer från etniska minoriteter.

Den preliminära analysen indikerar att vaccinet generellt var vältolererat av de som fick det. Majoriteten av biverkningarna var enligt bolaget milda eller måttliga.

”Preliminär analys antyder överlag konsekvent säkerhets- och effektivitetsprofil inom alla utvärderade undergrupper”, skriver Moderna i pressmeddelandet.

I takt med att fler virusfall inträffar i studien förväntar sig företaget att vaccinets bedömda effektivitet kan komma att ändras.

Världens börser steg tydligt efter beskedet på måndagen.