Försäkring Under juni, juli och augusti översköljs försäkringsbolagen av skadeanmälningar som avser mobiltelefoner. Under de tre sommarmånaderna kommer det in dubbelt så många anmälningar som i december, januari och februari, enligt försäkringsbolaget If.

Den troligaste orsaken till alla skadeanmälningar av mobiler är alla de utomhusaktiviteter vi ägnar oss åt, samtidigt som mobilerna ”finns med i bilden”, enligt If.

– Mobilen lever farligt eftersom man gärna vill ha med den överallt. Bad, cykling och båtturer är typiska riskaktiviteter där mobiler ofta är i bakfickan på shortsen i stället för att ligga säkert i väskan, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Av dem som svarat i en undersökning som If låtit utföra har 63 procent uppgett att de tar med mobilen till stranden och 38 procent har med den när trädgårdsarbete utförs.

Tar med mobilen i duschen

En av tio uppger dessutom att de tar med mobilen till duschen, där en del till och med använder den.

If manar till försiktighet och att tänka på att mobiler inte tål särskilt mycket. Skadat glas, skadade baksidor eller fuktskadade telefoner är bland de vanligaste skadorna.

– En mobiltelefon som får displayen krossad kan ofta lagas. Men hamnar den i vattnet till exempel är det inte alltid möjligt eftersom den då ofta blir helt förstörd. Många skador kan trots allt undvikas om man hanterar sin mobil mer varsamt, säger Jenny Rudslätt.

Snabbt sjunkande värde

Värdet på mobiltelefoner sjunker snabbt, eftersom försäkringsbolagen gör ”åldersavdrag” på dem. Är mobilen äldre än ett visst antal år anser försäkringsbolaget att värdet är för lågt för att bolaget ska kunna betala ut ersättning. Självrisken kan till exempel ibland överstiga värdet på mobilen.