MOBILITY SWEDEN: PERSONBILAR -26,6% JANUARI JMF JAN 2022

2023-02-01 09:07:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Registreringarna av nya personbilar i Sverige sjönk med 26,6 procent till 14.601 under januari, jämfört med motsvarande månad 2022.

Det framgår av månadsstatistik från branschorganisationen Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden).

Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar uppgick till 52,1 procent, medan andelen elbilar var 28,8 procent.

Mobility Sweden konstaterar att nedgången i januari är en följdverkan av de höga nyregistreringarna i december inför sänkningen av klimatbonusen från 1 januari. Dessutom minskar privatkunderna till följd av konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft.

"Vi ser nu en tillbakagång efter de senaste månadernas höga nivåer av laddbara bilar. Det beror främst på att flödet av bilar från tillverkare, via transportörer till importör och återförsäljare snabbades på med stora volymer som levererades under december innan bonusen på elbilar och laddhybrider sänktes vid årsskiftet", säger Sofia Linder, chefekonom på Mobility Sweden, i en kommentar.Direkt-SE