MOBERG PHARMA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -5,0 MLN KR 1 KV

2021-05-11 08:12:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -5,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-3,4).

Rörelseresultatet blev -6,1 miljoner kronor (-4,2) och ebitda-resultatet var -5,4 miljoner kronor (-3,6). Samtliga jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamhet, uppger bolaget i delårsrapporten.

Ingen nettoomsättning redovisas för det första kvartalet (0).

Moberg Pharmas vd Anna Ljung uppger att bolaget är i en intensiv arbetsperiod av registreringsförberedelser för MOB-015, där det bland annat erhållit slutliga kommentarer på sin pediatriska plan från myndigheterna.

Hon skriver i rapporten att bolagets mål att lämna in registreringsansökan i Europa under andra halvåret 2021 är oförändrat.

"Vi förväntar oss att registreringsansökan beviljas inom 18 månader efter inlämning, vilket innebär att MOB-015 skulle kunna lanseras i Europa mot slutet av år 2023", skriver Anna Ljung.Direkt-SE