MOBERG PHARMA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -3,3 MLN KR 2 KV

2021-08-10 08:07:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -3,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-5,2).

Ebitda-resultatet uppgick till -3,5 miljoner kronor (-5,7) och ebit-resultatet blev -4,1 miljoner kronor (-6,3), framgår det av rapporten.

Ingen omsättning redovisas för det andra kvartalet (0).

Jämförelsesiffrorna för motsvarande period i fjol avser kvarvarande verksamheter, uppger bolaget i rapporten.

"Registreringsförberedelserna för MOB‐015 fortskrider enligt plan, med målet att lämna in registreringsansökan i Europa under andra halvåret 2021. Fler avstämningar med regulatoriska myndigheter sker under hösten och slutligt besked från EMA:s pediatriska kommitté förväntas under september vilket styr tiden för inlämning av registreringsansökan", skriver Moberg Pharmas vd Anna Ljung i rapporten.Direkt-SE