Elpriset Mitt i elkrisen kommer nästa dråpslag för elkunderna. Vid årsskiftet höjs elskatten med 9 procent.

I dag ligger elskatten på 36,0 öre per kilowattimme förutom i vissa delar av Norrland där skatten är nedsatt med 9,6 öre per kilowattimme.

Men på grund av att skatten är inflationsindexerad stiger den kraftigt vid årsskiftet.

Den landar på 39,2 öre per kilowattimme enligt regeringens förordning om omräknat belopp på elskatten, rapporterar TT.

Eftersom det dessutom läggs moms på skatten så innebär det att den nästa år blir 49,0 öre per kilowattimme mot dagens 45,0 öre vilket motsvarar en ökning på nästan 9 procent. 

För ett hushåll som förbrukar 20 000 kWh per år innebär det en ökad kostnad på 800 kr nästa år.