Stina Stjernkvist/TT

Börsen Irlab har den 31 augusti kontaktats av Ekobrottsmyndigheten, EBM, med anledning av att myndigheten inlett en förundersökning rörande misstänkt insiderhandel i bolagets aktie under 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Såvitt bolaget känner till har ingen anställd, person i ledningsgruppen eller styrelseledamot i bolaget delgetts några misstankar om brott, skriver Irlab.

”Irlab bistår berörda myndigheter fullt ut i deras arbete”, skriver bolaget.