MIPS: SANNOLIKT MED LAGERKORREKTIONER KOMMANDE MÅNADER ENL VD

2022-07-21 07:51:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mips noterade att lagersituationen inom cykel normaliserades under det andra kvartalet. Situationen är dock fortsatt obalanserad på grund av att det finns många produkter inom lägre prispunkter men färre dyrare och mer avancerade produkter.

Det skriver vd Max Strandwitz i delårsrapporten.

"Detta kommer med allra största sannolikhet innebära lagerkorrektioner under de kommande månaderna för att balansera om lager till rätt produkter. Detta är inget som bedöms påverka oss långsiktigt men kan komma att påverka den kortsiktiga efterfrågan", uppger Mips-chefen.

Max Strandwitz skriver vidare att Mips fortsätter att se en god efterfrågan på produkterna och har hittills i år genomfört fler kundprojekt än något annat år.

"De flesta projekten är fortsatt inom hjälmkategorin Sport men vi ser att projekt inom kategorierna Motorcykel och Säkerhet ökar och kommer att leda till tilltagande volym framgent", heter det.Direkt-SE