Vinst för Mips

Publicerad 2017-05-11 07:53

Rapport Mips, som arbetar med hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan, mer än fördubblade omsättningen under första kvartalet, jämfört med fjolårets motsvarande kvartal, och det är fortsatt försäljning inom kategorierna cykel och snö som är dominerande.

Rörelseresultatet uppgick till -4,9 miljoner kronor (-3,3) och inkluderar jämförelsestörande poster om 6,5 miljoner kronor (-) vilka i sin helhet är relaterade till kostnader i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1,6 miljoner kronor (-3,3) och det är första gången som bolaget har lyckats visa ett positivt resultat i det historiskt sett mindre lönsamma första kvartalet, heter det.

Enligt vd Johan Thiel är utvecklingen är i linje med bolagets plan där ambitionen är att nå en nettoomsättning överstigande 400 miljoner kronor och en rörelsemarginal överstigande 40 procent år 2020.