Mips vände till förlust

Publicerad 2017-11-09 07:46

Rapport Hjälmbolaget Mips redovisar en försäljningstillväxt på 29 procent i det tredje kvartalet, vilket kan ställas mot 70 procent under det första halvåret i år.

”Några av våra kunder har utmaningar att få produktionskapacitet hos hjälmfabrikerna för att tillverka hjälmar i takt med deras efterfrågan vilket indirekt påverkar våra leveranser. En aktiv dialog förs mellan oss, berörda kunder samt representanter för produktionsanläggningar i syfte att få ännu bättre insikt om våra kunders situation”, heter det i rapportens vd-ord om den bromsande tillväxten.

Nettoomsättningen uppgick till 27,3 miljoner kronor (21,2). Rörelsemarginalen minskade till 0,3 procent (10,7); rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (2,3). Den justerade rörelsemarginalen föll ännu mer, från 30,3 till 0,3 procent.

Enligt vd Johan Thiel belastades rörelseresultatet med legala kostnader om 9,2 miljoner kronor (0,6) av en patenttvist som Mips bedriver mot en hjälmtillverkare i Kanada. Huvuddelen av de förväntade kostnaderna för processen är enligt honom tagna.

Resultat efter skatt vände från vinst till förlust, till -0,2 miljoner kronor (1,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (0:08).