Mips AB: Inbjudan till presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2022

2022-10-17 07:30:00

Max Strandwitz, VD och koncernchef, och Karin Rosenthal, CFO, presenterar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet (januari–september) 2022 vid en telefonkonferens den 17 oktober 2022 kl. 10:00. Konferensen kommer att hållas på engelska. Kvartalsrapporten samt en presentation kommer att finnas tillgängliga på mipscorp.com/investerare.

För att delta i telefonkonferensen och för att erhålla inloggningsuppgifter, vänligen registrera er via följande länk: https://financialhearings.com/event/45862.

MFN