Rapport Kindreds spelöverskott sjönk över 30 procent under det fjärde kvartalet. Även det första kvartalet har börjat svagt, skriver speloperatören i rapporten. 

Kindreds spelöverskott uppgick till 241 miljoner pund i det fjärde kvartalet 2021. Det motsvarar en minskning på 34 procent. Väntat var ett spelöverskott på 238 miljoner pund, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet flaggade bolaget för att spelöverskottet skulle landa i spannet 220-260 miljoner pund. Detta efter en svag start på kvartalet med ovanligt låg sportboksmarginal.

För det fjärde kvartalet minskade sportboksmarginalen till 8,5 procent jämfört med 10,0 procent motsvarande kvartal föregående år.

Det justerade ebitda-resultatet blev 27,6 miljoner pund med en motsvarande marginal om 11 procent. Här hade analytikerna räknat med 33,7 miljoner pund och 14,1 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 78,8 miljoner pund mot förväntade 19,3 miljoner pund.

En utdelning om 0:337 pund per aktie föreslås för helåret 2021 (0:33). Analytikerna i enkäten hade räknat med en utdelning om 0:43 pund.

Lägre spelöverskott under första kvartalet

Kindreds genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med 6 februari 2022 var 26 procent (23 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2021. Exklusive Nederländerna var siffran i linje med snittet för första kvartalet 2021.

Kindred meddelade tidigt i det fjärde kvartalet att en ovanligt låg sportboksmarginal hade påverkat spelöverskottet negativt under inledningen av kvartalet.

”Under november och december, när sportboksmarginalen hade normaliserats, låg den underliggande ebitda-marginalen på närmare 20 procent, vilket är ett bevis på vårt långsiktiga arbete med att öka lönsamheten från lokalt reglerade marknader”, skriver Kindred.

Sportboksmarginalen landade på 8,5 procent för hela kvartalet, jämfört med det långsiktiga genomsnittliga sportboksmarginalen på 9,1 procent.

Bolaget lämnade enligt plan in den nederländska licensansökan i slutet av november.