Bostad På senare tid har marknaden för mindre lägenheter, framför allt ettor, varit trögare och prisutvecklingen svagare än för större lägenheter och villor. Bland bedömare som Nyhetsbyrån Direkt talat med råder delade meningar om detta kan tänkas få någon betydelse även för större bostäder på sikt.

Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector ser utvecklingen som ett oroande tecken.

”Det är en oroväckande signal att ettor utvecklas i en långsammare takt och den bästa gissningen är att vi kommer att få se en lite lugnare utveckling även för större bostäder framöver. De pengar man får med sig från tidigare bostäder har blivit allt viktigare över tid. Med bolånetak och amorteringsregler är det väldigt viktigt med eget kapital för att kunna köpa en bostad”, säger hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Med detta sagt påpekar hon att priserna på mindre lägenheter ändå stiger, om än inte lika snabbt som för större lägenheter eller villor.

”Det är ju inga prisfall. Efterfrågan på större bostäder hänger sannolikt också mer ihop med hur börsen utvecklas och det har dessutom byggts många mindre lägenheter, vilket kan vara det som nu märks av. Men ettor brukar ändå vara där man ser trender först och de är också en mätare på nya köpares betalningsförmåga”, säger hon.

Handelsbankens seniorekonom Helena Bornevall säger att det kan finnas sådana mekanismer som på sikt skulle kunna dämpa betalningsförmågan för större bostäder, men att det mesta i närtid talar för en fortsatt stark efterfrågan på större boende.

”Det finns inte bara en tröskel att komma in på bostadsmarknaden, utan även att byta upp sig på grund av den prisutveckling vi sett. Men samtidigt finns det så mycket annat som påverkar. Att det byggts få större bostäder och demografiska faktorer, med fler i familjebildande ålder, talar för priserna på villor och större lägenheter kommer att hållas uppe även de kommande åren”, säger hon.

Hon påpekar också att hushållens förmögenheter och därmed betalningsförmågan gynnas av börsuppgången. En annan aspekt, som kan bli allt viktigare i och med de senaste årtiondens uppgångar för aktier och bostadspriser, är arv.

”Många sitter på stora förmögenheter som kommer att gå i arv så småningom, men hur det kan påverka bostadsmarknaden är väldigt svårbedömt”, säger Helena Bornevall.

Linda Lövgren, bostadsanalytiker vid konsultföretaget WSP, tror inte att en lugnare utveckling för mindre bostäder kommer att påverka resten av marknaden.

”Det råder ingen brist på pengar i vissa målgrupper. Pengarna kommer inte heller bara från bostadsmarknaden, utan också från aktiemarknaden, särskilt för dyrare bostäder i Stockholm”, säger hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Hon räknar också med att önskan att bo större är här för att stanna.

”Även långsiktigt kommer man att kunna leva på ett annat sätt än för två år sedan, före pandemin. Även om en del säkert längtat tillbaka till kontoret kommer de tekniska möjligheterna att jobba på distans inte att försvinna. Det kommer att finnas möjlighet att leva och bo på ett annat sätt, med fler rum och längre bort från stan. Det kommer att hålla uppe priserna på bostäder med fler rum”, säger hon.