De låga räntorna väntas förbli låga under en längre tid framöver, och riskerna förknippade med en ränteuppgång har därför fallit tillbaka. Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin Stabilitetsrapport på tisdagen.

FI konstaterar att den långvarigt låga räntenivån har medfört ett högre risktagande bland olika aktörer. Det har bidragit till att hushåll och företag lånat allt mer, och att priser på bostäder, fastigheter, aktier och andra tillgångar har stigit.

”Om viljan att ta risk skulle minska snabbt kan det skapa stora prisfall på marknaderna. Det kan i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten”, skriver FI.

FI:s sårbarhetsindikatorer ger just nu en bild av att hushållen som grupp har en stark ekonomisk ställning och att skulderna inte är ett direkt hot mot den finansiella stabiliteten.

Hushållens skulder har vuxit snabbt under en längre period och ligger på en hög nivå. Tillväxten har dock dämpats de senaste åren. Under det första kvartalet 2019 växte utlåningen till hushåll med 5,5 procent i årstakt.

Det gör att hushållens skulder uppgick till 186 procent av deras aggregerade disponibla inkomst. Skulderna i förhållande till disponibla inkomster har minskat något två kvartal i följd för första gången sedan 1995.

Samtidigt som skulderna har vuxit snabbt har också hushållens likvida tillgångar gjort det, vilket bidrar till deras motståndskraft. Under hösten föll tillgångspriserna och hushållens finansiella ställning försämrades något, men i takt med att tillgångspriserna sedan har återhämtat sig har situationen förbättrats.

”Det totala hushållssparandet är högt, vilket kan indikera att hushållen i genomsnitt har starka balansräkningar. Men tillgångar och sparande är precis som skulder ojämnt fördelade mellan hushållen vilket gör det svårt att mäta vilken motståndskraft hushållens tillgångar ger upphov till”, skriver FI.

FI bedömer att hushåll med nya bolån har god motståndskraft för att klara av sina skuldbetalningar vid störningar. FI:s stresstester visar också att det är få hushåll som inte klarar av sina skuldbetalningar vid högre ränta eller högre arbetslöshet.

Däremot gör de stora skulderna att hushållen kan behöva skära ned sin konsumtion eller ändra sitt beteende på andra sätt för att klara av sina skuldbetalningar vid en störning. Det kan förstärka en konjunkturnedgång så att den riskerar att övergå i en kris.

Drar hushåll med stora skulder ned mycket på sin konsumtion vid en störning kan det också påverka kreditvärdigheten hos icke-finansiella företag och därmed leda till förhöjda kreditförluster i den delen av bankernas balansräkning.

”Därför utgör hushållens skulder fortfarande ett hot mot den makroekonomiska stabiliteten. Samtidigt bedömer FI att de åtgärder som myndigheten genomfört har haft önskad effekt och att de risker som är kopplade till hushållens skulder dämpats något sedan den senaste stabilitetsrapporten”, skriver FI.

 

Placera
Experten: Tänk efter före och gör bättre aktieaffärer
Chatt
Hernhag: Tre bra svenska utdelare
Foto: Therese Jahnson/TT
Aktier
Tre nya i Nordeas modellportfölj
Foto: istockphoto
Bolån
Höga förhoppningar på nya bolånesatsningen"Finns gott om utrymme för fler aktörer"
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Marginell uppgång avslutade börsveckan
Foto: Maskot/TT
Seniorlån
Familjeekonomen: Seniorlån fälla för äldreMen det finns både fördelar och nackdelar
Indien
Börsrally i Indien efter sänkt bolagsskattIndex upp över 5 procent på fredagen
Olja
Analytiker tvivlar på snabb återställning i Saudiarabien
Räntan
Riksbankschef: Farligt för Sverige att röra sig bort från Fed och ECB
20/9
Trading Direkt: Analys av olika index och sektorer
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Aktie
Haldex rasar efter storägares försäljningHaldex ledning vill nu bli av med störste ägaren
Bolån
Bolåneutmanare bildar gemensamt hypoteksbolagÅlandsbanken, Ica Banken, Ikano Bank och Söderberg & Partners ska samarbeta
Foto: Maskot/TT
Kortbetalning
Nya regler för kortbetalningMobilt bank-id krävs för att betala på internet
Foto: istockphoto
Aktier
Disney populäraste "streaming-aktien"Nordnets sparare flyr Apple och Netflix
Analys
Carnegie: Köp det snabbväxande gamingbolaget
Oljan
UBS varnar för extremt låga oljereserverGör marknaden utsatt vid nya störningar
IPO
Airbnb vill till börsen nästa år
Placera
Handelsbanken: Så ska du placera i höst
Fond
Här är Blechers nya fondSka investera i börsens avknoppningar
Sektor
Danskes nya syn på fastighetsbolagenÄndrar rekommendationer efter analytikerbyte
Spara
Nu sänker toppaktörerna sparräntorna
Aktietips
Två köpvärda aktier - och två du kan vara utan
Bostad
Valueguard: Så mycket rörde sig bopriserna i augusti
Fed
Powell: Beredd att sänka ytterligare om det behövs
Pension
Så många gör aktiva premiepensionsval
Krönika
Hernhag: Vi måste våga vara offensiva i vårt sparande
Notering
Hernhag: Teckna riskkapitaljätten EQT