Minskad vinst för Wihlborgs

Publicerad 2007-11-20 16:13

Fastighetsbolaget Wihlborgs minskade vinsten under årets nio första månader. Ändå räknar bolaget att vinsten för helåret skall överstiga förra årets vinst på drygt en miljard kronor.

Under årets nio första månader uppgick bolagets vinst efter finansiella poster till 573 miljoner kronor. Det skall jämföras med en vinst på 705 miljoner kronor för ett år sedan.

Hyresintäkterna minskade från 1 751 miljoner kronor till 1