Minskad vinst för Skistar

Publicerad 2011-06-22 08:33

Skistar redovisar en vinst före skatt på 357 miljoner kronor för perioden september 2010–maj 2011, vilket var lägre än motsvarande period förra året.

Skidanläggningsföretaget Skistar redovisar en vinst före skatt på 357 miljoner kronor för perioden september 2010–maj 2011. Motsvarande period ett år tidigare var vinsten före skatt 522 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1 538 miljoner kronor, en minskning från fjolåret då omsättningen var 1 667 miljoner kronor.

Sett till tredje kvartalet i Skistars brutna räkenskapsår, motsvarande perioden mars–juni 2011, minskade vinsten före skatt till 186 miljoner kronor, från 296 miljoner kronor för samma tid i fjol. Omsättningen minskade till 569 miljoner kronor, jämfört med 670 miljoner kronor.

”Besvärliga omvärldsfaktorer som starka kronkurser i våra hemmavalutor i Sverige och Norge, en andra kraftfull vinter i de södra delarna av Skandinavien, en ogynnsam kalender med färre lediga dagar under jul och nyår samt en extremt sen påsk med sommarvärme har sammantaget påverkat bolagets intjäning negativt. Samtidigt har den totala marknaden för alpin skidåkning i Skandinavien ökat de senaste vintrarna, vilket är positivt för framtiden”, skriver vd Mats Årjes i en kommentar till rapporten.

TT