Rapport Tv- och streamingbolaget Nent minskade förvisso vinsten under det fjärde kvartalet. Men resultatet var ändå bättre än väntat. 

Nent redovisar ett justerat rörelseresultat om 392 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (462).

Analytikerna hade väntat sig 352 miljoner kronor, enligt en sammanställning från Infront.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, uppgick till 117 miljoner kronor (-237). Här var 71,7 miljoner kronor förväntat.

Engångsposterna summerades till -275 miljoner (-699), analytikerna trodde i snitt på -280 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 86 miljoner kronor (-251). Här var 48 miljoner väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 3.182 miljoner kronor (3.825), efter en organisk tillväxt på 6,1 procent. På denna punkt var 3.256 miljoner kronor förväntat.

Bolaget föreslår att ingen utdelning ges för 2020 (0:00).

Siktar på 650 000 Viaplay-abonnenter

Vid slutet av fjärde kvartalet 2020 hade tv- och streamingbolaget Nent 3.020.000 Viaplayabonnenter, en ökning med cirka 207.000 räknat från slutet av det tredje kvartalet.

Bolaget hade som mål att antalet skulle ha ökat till 3 miljoner abonnenter vid utgången av 2020.

För 2021 spår Nent att antalet nya betalande abonnenter på Viaplay kommer att uppgå till netto 650.000.

”Som en följd av detta positiva momentum 2020 förväntar vi oss att antalet Viaplay-abonnenter i Norden kommer att öka med ytterligare 400k 2021, och att våra nya internationella marknader kommer att bidra med 250k”, skriver Nents vd Anders Jensen i rapporten.

Han betonar att bolaget ska öka investeringarna i innehåll och upprepar tidigare budskap om att bolaget mot den bakgrunden planerar att ”genomföra prisjusteringar under året”.

Vad gäller Nent reklamfinansierade verksamhet skriver Anders Jensen att nedgången i annonsförsäljningen förbättrades jämfört med föregående kvartal och slutade på en minskning med 1 procent jämfört med föregående år.

”Efterfrågan på reklam förväntas förbättras gradvis under 2021 och priserna förväntas gå upp”, skriver han framåtblickande om marknaden för tv-reklam.