Minskad vinst för Lindab

Publicerad 2012-07-17 08:46

Plåtbolaget Lindab redovisar ett resultat före skatt på 80 miljoner kronor i det andra kvartalet 2012 (97). I resultatet ingår engångsposter med -16 miljoner kronor.

SME Direkts snittprognos på resultat före skatt uppgick till 52,0 miljoner och där ingick engångsposter på -52,3 miljojner.

Justerat för avvikelsen mellan faktiska och förväntade engångsposter, blev
resultat före skatt 9 procent sämre än väntat.

Omsättningen blev 1.737 miljoner kronor (1.755), mot väntade 1.849 miljoner.

Justerat för valuta och struktur minskade försäljningen med 5 procent.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 135 miljoner (135). Här var 143 miljoner kronor väntat enligt SME:s sammanställning.

Nettoresultatet blev 56 miljoner (60), vilket motsvarar 0:74 kronor per aktie (0:80).

”Marknaden förväntas vara fortsatt svag under de kommande månaderna”, skriver vd David Brodetsky i delårsrapporten.