Minskad vinst för Industrivärden

Publicerad 2011-10-05 08:28

Industrivärden redovisar en förlust före skatt på 15,9 miljarder kronor för andra kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 4,2 miljarder kronor motsvarande period 2010.

Investmentbolaget Industrivärden, storägare i exempelvis Handelsbanken, AB Volvo och Ericsson, redovisar ett substansvärde per den 30 september på 91 kronor per aktie, jämfört med 149 kronor per aktie vid årets början.

Aktieportföljens värde uppgick den 30 september till 52,2 miljarder kronor jämfört med 71,1 miljarder vid årets början.

Kvartalet har präglats av den finansiella krisen i eurozonen, konstaterar vd Anders Nyrén i rapporten.

”Utvecklingen är fortsatt stabil i våra innehavsbolag även om tecken finns på avmattning i tillväxttakten vilket illustreras bland annat av sjunkande råvarupriser”, skriver Nyrén i rapporten.

”Bolagen har beredskap att parera en eventuellt sämre utveckling”, tillägger han.

Under tredje kvartalet har Industrivärden investerat ytterligare 1,3 miljarder kronor i lastbilstillverkaren AB Volvo. Det betyder att bolaget köpt Volvoaktier för sammanlagt cirka 2,9 miljarder kronor hittills under 2011.

”Vi har nu cirka 15 procent av röstetalet i Volvo vilket tydligt illustrerar våra ambitioner som långsiktigt aktiv ägare i ett kvalitetsbolag med betydande värderingspotential”, skriver Nyrén.

Industrivärden har även ökat innehaven i Handelsbanken och Sandvik.