Rapport (Uppdaterad) G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett resultat som var lägre än samma kvartal i fjol. Aktien faller tvåsiffrigt på börsen.

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på 22,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (27,9). Resultatet per aktie uppgick till 2:54 kronor (3:17).

Rörelseresultatet blev 25,3 miljoner kronor (32,6) och rörelsemarginalen var 7,4 procent (12,2).

Nettoomsättningen uppgick till 342 miljoner kronor (268).

Ökade kostnader

G5:s kostnader för försäljning och marknadsföring ökade till 95,9 miljoner kronor i det tredje kvartalet(69,4). Försäljning och marknadsföring påverkas primärt av kostnader för användarförvärv (UA) och dessa uppgick till 90,3 miljoner (64,8). Kostnader för användarförvärv, som andel av intäkterna, var 26 procent jämfört med 24 procent under det tredje kvartalet 2017.

”Som en följd av den lite svagare dynamik vi sett för Hidden City under det tredje kvartalet har vi provat vissa initiativ inom User Acquisition, UA, initiativ som dock inte gav de resultat vi förväntat oss. Detta ledde tyvärr till att våra kostnader för UA, i jämförelse med föregående år, ökade snabbare än våra intäkter, vilket ytterligare sänkte vår marginal för kvartalet”, skriver G5 i delårsrapporten.

Under kvartalet ökade det genomsnittliga månatliga antalet användare (MAU) med 10 procent jämfört med samma kvartal 2017. MUU (Monthly Unique Users) ökade med 10 procent.

MUP (Monthly Unique Payers) såg en tillväxt om 5 procent jämfört med samma kvartal 2017 och MAGRPPU (Monthly Average Gross Revenue Per Paying User) ökade 10 procent mot föregående år.

”Vi har fem nya spel under utveckling inom våra huvudsakliga genrer, varav tre är planerade för lansering under det fjärde kvartalet 2018 eller det första kvartalet 2019”, skriver G5.

Brant fall för aktien

G5 Entertainments aktie faller tvåsiffrigt i den inledande handeln. Tio minuter efter börsöppning var nedgången 12 procent.