Rapport G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, rapporterar ett försämrat resultat för det första kvartalet. Även omsättningen sjönk.

G5 Entertainment redovisar ett resultat efter skatt på 35,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (44,0). Resultatet per aktie uppgick till 3:99 kronor (4:99).

Rörelseresultatet blev 39,7 miljoner kronor (49,4) och rörelsemarginalen var 13,0 procent (13,3).

Nettoomsättningen uppgick till 306 miljoner kronor (373).