Börsen Belysningskoncernen Fagerhults rörelsevinst sjönk under andra kvartalet. Det framgår av bolagets delårsrapport. 

Fagerhult redovisar ett rörelseresultat på 187 miljoner kronor för det för det andra kvartalet 2022 (208).

Rörelsemarginalen låg på 9,1 procent (11,3). Resultat efter skatt blev 131 miljoner kronor (138). Resultatet per aktie uppgick till 0:74 kronor (0:78).

Nettoomsättningen uppgick till 2.045 miljoner kronor (1.846). Omsättningen ökade med 10,8 procent, eller med 6,5 procent justerat för valutaeffekter om 78 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 2.183 miljoner kronor (2.123), motsvarande en ökning om 2,8 procent. Justerat för valutakurseffekter minskade emellertid orderingången med 1,3 procent.