Rapport Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, redovisar ett operativt ebita-resultat på 4,1 miljoner euro för det tredje kvartalet 2019 (0,5). En operativa ebita-marginalen blev 1,5 procent (0,2).

Nettoomsättningen uppgick till 282 miljoner euro (296). Total tillväxt var -4,8 procent och organisk tillväxt inom Power och Communication -2,9 procent.

Eltel behöver göra mer omstruktureringar, vilket kommer att medföra kostnader och leda till ”en längre transformationsperiod för koncernen”, skriver vd Casimir Lindholm i delårsrapporten.

I Sverige sjönk volymerna inom Communication ännu snabbare än vad Eltel förväntade sig tidigare.

”Vår största kund har kraftigt minskat sina investeringsnivåer och vi måste anpassa oss till den rådande situationen. Inom Power ser vi en liknande trend för High Voltage Polen och det leder till att vi behöver omstrukturera båda dessa verksamheter”, skriver vd.

I övrigt sammanfattar vd kvartalet med att alla Communication-marknader utom Sverige bidrog positivt till resultatet.

Vad gäller renodlingsprocessen har Eltel beslutat att i nuläget behålla de polska och tyska Power-verksamheterna och arbetar med att öka deras lönsamhet.

Den planerade avyttringen av affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket fortskrider enligt plan och båda parterna verkar för att slutligt avtal tecknas senast under första kvartalet 2020.