Börsen USA:s dominans i världsindexen ökar och den som köper globala indexfonder lägger nu i allt högre grad sina ägg i samma korg, visar analystjänsten Morningstars genomgång. 

Globala aktiefonder är en populär sparform. Fonder som investerar över hela världen framhålls många gånger som en lämplig bas i sparandet eftersom det sprider risken över flera olika marknader. 

Nästan hälften – 47 procent – av svenskarnas totala fondförmögenhet är placerad i globalfonder, enligt den senaste månadsstatistiken från Fondbolagens förening. 

Men fondernas riskspridning har försämrats kraftigt, visar analystjänsten Morningstars genomgång. Den som köper en global indexfond satsar nu i allt större utsträckning på den amerikanska marknaden. 

USA-exponeringen i globala aktieindex har ökat snabbt under det senaste årtiondet. Sedan 2013 har landets marknadsandel inom MSCI World och Morningstars egna världsindex stigit med 17 respektive 15 procentenheter. 

Nu uppgår andelen amerikanska aktier till nära 70 procent i MSCI World och 60 procent i Morningstar Global.

– När aktievärdet på en marknad växer i en snabbare takt än indexet kommer den marknaden att representera en större del av indexet, förklarar Morningstars produktchef Alex Bryan den kraftiga ökningen i en kommentar. 

Det innebär att den relativa utvecklingen för alla fonder som använder indexen som referenspunkt nu till mångt och mycket hänger på hur stor exponering förvaltaren väljer att ha mot amerikanska aktier. 

Att exponeringen mot USA blir väldigt stor i globala indexfonder behöver inte nödvändigtvis vara negativt, enligt Alex Bryan på Morningstar. Men han påtalar att det viktigt att känna till landets dominans i olika världsindex.

– Detta resulterar i en större geografisk koncentration, vilket kan minska diversifieringen och potentiellt öka valutarisken, beroende på investerarens hemvist, säger Alex Bryan i en kommentar. 

Han rekommenderar investerare som vill undvika en allt för stor USA-exponering att också äga regionala fonder för att balansera upp portföljens geografiska profil. 

– Det ökar dock omsättningen och transaktionskostnaderna i förhållande till att bara ha en global indexportfölj, tillägger produktchefen.