Rapport Tyska lastbilsbolaget Traton, där Scania och MAN ingår, hade en orderingångsminskning på 6 procent under årets första nio månader.

Bolagets enhetsförsäljning steg 8 procent till 179.100 fordon medan försäljningsintäkterna steg 6 procent till 19,8 miljarder euro.

Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 1,5 miljarder euro och rörelsemarginalen landade på 7,5 procent (5,9).

Justerat för engångsposter steg rörelseresultatet med 20 procent och marginalen med 0,8 procentenheter.

Industrial Business-segmentet hade intäkter på 19,5 miljarder euro (17,8) och ett rörelseresultat om 1.377 miljoner euro (980).

”Den positiva resultatutvecklingen berodde på ökade volymer och förbättrad produktmix. Bättre effektivitet tack vare elimineringen av flaskhalsar i leveranskedjan och slutet av parallellproduktion hos Scania påverkade också positivt”, skriver Traton.

Segmentet hämmades samtidigt av bland annat inflationsrelaterade kostnadsökningar och utgifter kopplade till produktionsförberedelser för de nya lastbils- och bussgenerationerna hos MAN.

MAN Truck & Bus

Enhetsförsäljning på 76.500 fordon (72.000).

Försäljningsintäkter 8,0 miljarder euro (7,6)

Rörelseresultat 284 miljoner euro (269)

Rörelsemarginal 3,6 procent (3,5)

Den positiva effekten av högre intäkter motverkades till viss del av ogynnsam produktmix och tuffa marknadsförhållanden, skriver Traon.

Scania

Enhetsförsäljning 74.700 (68.600)

Försäljningsintäkter 10,4 miljarder euro (9,3)

Rörelseresultat 1,2 miljarder euro (0,9)

Rörelsemarginal 11,6% (9,5)

Ökade intäkter, en förbättrad marknadsmix och valuta påverkade resultatet positivt. Utrullningen av den nya Scania lastbilsgenerationen i Latinamerika och Asien innebar att tidigare parallellproduktion nu är helt över, skriver Traton.

Räknar med tuffare marknad

Traton bekräftar målen för 2019 men räknar med ett mycket tuffare marknadsklimat 2020, framför allt i Europa.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

”De operativa verksamheterna förbereder sig för detta”, heter det.