Rapport Ljudboksföretaget Storytels förlust minskade under det gångna kvartalet samtidigt som omsättningen steg. 

Storytel redovisar ett ebitda-resultat på -5,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-59,4) och en ebitda-marginal om -0,7 procent (-9,7).

Nettoomsättningen uppgick till 781 miljoner kronor mot 611 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Resultat efter skatt blev -54,4 miljoner kronor (-128).

Streamingintäkterna blev 704 miljoner kronor (545), vilket bolaget meddelat den 7 juli.

Storytel förutspår att streamingintäkterna för det tredje kvartalet i år kommer att uppgå till 724-731 miljoner kronor. För helåret 2022 väntas streamingintäkterna växa med 30-34 procent.