Scen ur spelet Payday.

Rapport Spelutvecklaren Starbreeze, som sedan länge befinner sig under rekonstruktion, redovisar en minskad förlust för det tredje kvartalet. Men samtidigt sjönk omsättningen. 

Starbreeze redovisar ett rörelseresultat (ebitda) på -10,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-37,9).

Nettoomsättningen uppgick till 21,1 miljoner kronor (33,9).

Resultatet före skatt uppgick till -68,4 miljoner kronor (-102). Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 4,5 miljoner kronor i kvartalet.

Starbreeze företagsrekonstruktion, som inleddes i december 2018, har förlängts flera gånger och pågår till och 3 december 2019.

Intensifierar arbetet med Payday

Starbreeze arbetet med spelet Payday 3 har intensifierats och gamingbolaget har gjort ett omtag i designfasen.

Det framgår av delårsrapporten.

”Vi fokuserar på att hitta en bra förlagspartner under 2020. Vårt ledord i arbetet är just att hitta en god partner. Vi söker någon som är lika engagerad i PAYDAY som vi och som kan hjälpa oss att vidareutveckla produkten de kommande tio åren. I våra kontakter med potentiella förlagspartners under de senaste åren, och framförallt under de senaste tolv månaderna, har styrkan i PAYDAY varit tydlig och jag har god tillförsikt att vi kommer hitta rätt i vårt val av partner”, skriver den tillförordnade vd:n Mikael Nermark i rapporten.

Under det tredje kvartalet beslutade Universal, Strabreeze förlagspartner för mobilspelet Payday: Crime War, att lägga ner sin förlagsverksamhet för mobilspel.

”Tillsammans arbetar vi nu med att på bästa sätt avsluta vårt samarbete. Vi har utvärderat om vi själva ska vara förläggare åt spelet men har konstaterat att vi sannolikt når bättre resultat med en partner som är skicklig på User Acquisition, dvs att marknadsföra och finna användare för denna typ av mobilspel”, skriver Mikael Nermark.

Starbreeze företagsrekonstruktion, som inleddes i december 2018, har förlängts flera gånger och pågår till och 3 december 2019. Inom ramen för rekonstruktionsarbetet skickades i mitten av oktober ett så kallat borgenärsbrev till samtliga borgenärer som ingår i rekonstruktionen.

”I brevet föreslog vi hur vi skall reglera vår frysta skuld. Jag tror och hoppas att våra borgenärer kommer att godta vårt förslag”, skriver vd:n och tillägger:

”Nu när vi närmar oss slutet på detta år så ser jag optimistisk på framtiden. En framtid där vi har PAYDAY i fokus”.