Rapport Spotifys aktie handlades uppåt i den amerikanska förhandeln på tisdagen, efter att rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2022 kommit in över förväntan och starkare användartillväxt än egen prognos lyft investerarhumöret.

Spotify redovisade ett rörelseresultat på -231 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022, vilket var en mindre förlust än analytikernas förväntningar på -285, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence.

Antalet premiumabonnenter var 205 miljoner i kvartalet, jämfört med 195 miljoner i slutet av det föregående kvartalet. Detta var högre än bolagets egna förväntningar, och bidrog till att dra upp aktien med omkring 4 procent i den amerikanska förhandeln.

Spotify spår att antalet premiumabonnenter ökar till 207 miljoner stycken i det första kvartalet.

Intäkterna var i linje med förväntningarna: 3,2 miljarder euro. För första kvartalet 2023 spår Spotify intäkter på 3,1 miljarder euro, också det i linje med förväntan.

”Vi avslutade 2022 med ett starkt fjärde kvartal där vi överträffade i princip alla våra prognoser. Den månatliga användartillväxten nådde kvartalsrekord med 33 miljoner, 10 miljoner över vår guidning. Prenumerationstillväxten var också klart bättre än väntat med 3 miljoner netto över prognos”, skriver Spotify.

Antalet premiumabonnenter spås öka med 2 miljoner till 207 miljoner stycken i första kvartalet från 205 miljoner under det fjärde kvartalet.

Bolaget räknar för det första kvartalet med ett rörelseresultat på -194 miljoner euro. Väntat var inför rapporten ett rörelseresultat för första kvartalet på -123 miljoner euro.