Rapport Flygbolaget SAS minskade förlusten under det gångna kvartalet men osäkerheten är stor och vd beskriver 2021 som det mest utmanande året i flygbranschens historia. 

SAS resultat före skatt under räkenskapsårets fjärde kvartal blev -945 miljoner kronor, att jämföra med förväntningar på -988 miljoner enligt en analytikersammanställning gjord av Infront. Det kan också jämföras med -3.252 miljoner samma kvartal i fjol. 

Rörelseresultat blev -474 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med -691 miljoner kronor.

SAS omsättning uppgick till 5.762 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5.854 miljoner kronor. 

”Det är glädjande att se att den positiva trenden från sommaren fortsätter, med ökande efterfrågan och biljettförsäljning. Ändå var 2021 ett av de mest utmanande
åren i flygbranschens historia och framtiden är fortsatt svår att förutspå, främst till följd av utmaningarna kopplade till den pågående pandemin”, skriver SAS vd Anko van der Werff i rapporten.