Minskad förlust för Oxigene

Publicerad 2007-11-20 16:17

Oxigene redovisar en förlust för årets första nio månader på 6,7 miljoner US dollar. Det är en förbättring jämfört med samma period förra året då förlusten var 8,6 miljoner dollar. Enligt bolaget belastades resultatet med engångskostnader på knappt en mil

Oxigene hade ingen försäljning under det tredje kvartalet. Under hela niomånadersperioden fick bolaget in 20 000 dollar i licensintäkter. Under de tre första kvartalen förra året redovisades inga intäkter.

Under det tredje kvartalet har