Energikrisen Alla, såväl företag som hushåll, behöver ta ansvar för att minska energianvändningen, eller ha mer energismarta vanor. Det sade energiminister Khashayar Farmanbar vid en pressträff på tisdagen.

Regeringen ska på onsdagen besluta om att ge 200 statliga myndigheter ett uppdrag om att skynda på sina energibesparande åtgärder. Det blir där upp till varje myndighet att se vad som är mest lämpligt för dem.

Khashayar Farmanbar sade att potentialen i energieffektiviseringen är stor, och Länsstyrelserna har också fått i uppdrag att främja energibesparande åtgärder.

Men behovet av energibesparingar gäller alla, då besparingar minskar kostnaderna men också sårbarheten när Europa befinner sig i en energikris. Det kan även frigöra energi till andra viktiga saker inom klimatomställningen.

För företag kan det handla om att flytta verksamhet till timmar när den generella elanvändningen är mindre, för hushåll att renovera eller uppgradera sina uppvärmningssystem.

Han upprepade även att regeringen utlovat stöd på upp till 90 miljarder kronor för att kompensera för högre elräkningar, där hälften väntas gå till företagen och hälften till hushållen. Regeringen driver även på inom EU för att frikoppla gaspriserna från elpriserna inom energimarknaden.