MINESTO: RÖRELSERES -13,2 MLN KR JANUARI TILL SEPTEMBER

2021-10-21 08:12:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Minesto, som utvecklar teknologi för planerbar produktion av förnybar el ur havet, redovisar intäkter på 31,2 miljoner kronor under årets första nio månader (33,1). Intäkterna utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet under samma period var -13,2 miljoner kronor (-9,5). Enligt Minesto är det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.Direkt-SE