Lägre förlust för Skistar

Publicerad 2012-12-19 08:15

Delårsrapport Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -222 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-239). Resultatet per aktie uppgick till -5:66 kronor (-6:10).

Nettoomsättningen uppgick till 55 miljoner kronor (43). Resultatet före skatt blev -269 miljoner kronor (-262).

En tidig säsongstart innebär att intäkterna ökat och tack vare bra väderförutsättningar har kostnaderna för snötillverkning tidigarelagts, vilket belastar perioden med 8 miljoner kronor jämfört med föregående år, skriver bolaget i rapporten.