Rapport Teleoperatören Millicoms resultat var högre än vad analytikerna förväntat sig. Intäkterna kom däremot in marginellt under förhandstipsen. 

Millicom redovisar ett rörelseresultat på 238 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2022.

Genomsnittet av fyra analytikers prognoser, som Infront har sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 232 miljoner dollar.

Intäkterna uppgick till 1.381 miljoner dollar under kvartalet. Här låg förväntningarna på 1.399 miljoner dollar, enligt Infront.

Nettoresultatet blev 57 miljoner dollar, mot väntade 31,2 miljoner dollar.

Står fast vid mål

Millicom står fast vid sina finansiella mål, som kommunicerades i februari 2022, om att det organiska operativa kassaflödet ska öka med omkring 10 procent per år i snitt under perioden 2022-2024.

Det framgår av bokslutsrapporten.

För helåret 2022 ökade det operativa kassaflödet organiskt med 8,4 procent till 1.255 miljoner dollar.

”Trots en mer utmanande makroekonomisk och konkurrensmässig miljö, nådde vi ett ‘equity free’ kassaflöde på 171 miljoner dollar, i linje med vår budget och konsistent med vårt treårsmål, som en följd av en robust organisk tillväxt i det operativa kassaflödet på 8,4 procent”, skriver Millicoms vd Mauricio Ramos i rapporten.

Han kallar 2022 för ett ”starkt år” för Millicom, där bolaget vann eller bibehöll marknadsandelarna för mobil och fast telefoni på majoriteten av sina marknader. Samtidigt accelererade bolaget sin tillväxt inom företagssegmentet, B2B.

”Jag är säker på att vi tillsammans kommer att leverera ytterligare en enastående utveckling under 2023”, kommenterar Mauricio Ramos.

.