Rapport Teleoperatören Millicoms resultat var högre än vad analytikerna förväntat sig. Så var också omsättningen. 

Millicoms underliggande ebitda-resultat i Latinamerikaverksamheten, som utgör koncernens kärnaffär, uppgick till 638 miljoner dollar för det första kvartalet 2021.

Genomsnittet av nio analytikers prognoser, som Infront har sammanställt inför rapporten, låg på 614 miljoner dollar.

Latinamerikasegmentets omsättning uppgick till 1.530 miljoner dollar. Snittestimatet låg här på 1.509 miljoner dollar.

För hela koncernen redovisar Millicom, på underliggande bas (non-IFRS), en omsättning på 1.618 miljoner dollar första kvartalet och ett rörelseresultat om 213 miljoner dollar. Ebitda enligt denna redovisning var 668 miljoner dollar.

Här låg förväntningarna på en omsättning om 1.603 miljoner dollar och ett rörelseresultat på 216 miljoner dollar, enligt Infront. Ebitda-förväningarna för koncernen, icke-IFRS, var 646 miljoner.

Kassaflöde i linje med prognos

Millicoms operativa kassaflöde för den latinamerikanska verksamheten ökade med 10,4 procent till 471 miljoner dollar under det första kvartalet.

Det är i enlighet med bolagets mål för helåret 2021 om att detta kassaflöde ska uppgå till minst 1,4 miljarder dollar, framgår det av rapporten för det första kvartalet.

”Vårt operationella fokus och strategiska investeringar under det gångna året ger resultat. Efter ett otroligt starkt första kvartal har vi nu fler kunder, och vi genererar högre intäkter, högre ebitda och högre operativt kassaflöde än vi gjorde för ett år sedan, före starten av pandemin”, skriver Millicoms vd Mauricio Ramos i rapporten.

Han uppger vidare att bolagets ”starka” första kvartal och avyttringarna av de återstående verksamheterna i Afrika ger Millicom en ökad flexibilitet för att återuppta aktieåterköpen senare under året.