Aktie Millicom har tecknat avtal om att förvärva de återstående 45 procenten i det samriskbolag som bolaget har i Guatemala från lokala partners. Köpeskillingen är 2,2 miljarder dollar kontant.

Därmed kommer Millicom att äga 100 procent i Tigo Guatemala som i fjol hade 1,5 miljarder i intäkter och ett ebitda-resultat uppgående till 778 miljoner dollar. För helåret 2021 är målet för Tigo Guatemala att öka intäkterna med 6 procent till 1,6 miljarder dollar, ha ett ebitda på 850 miljoner dollar, ett nettoresultat om cirka 350 miljoner dollar och så kallat EFCF-kassaflöde (Equity Free Cash Flow) efter leasing om cirka 450 miljoner dollar.

Affären väntas bli väsentligt och omedelbart bidragande till Millicoms kassaflöde och nettoresultat. EFCF-kassaflödet väntas öka med cirka 200 miljoner dollar.

En grupp internationella banker kommer att ge Millicom bryggfinansiering för affären. Millicom avser att omfinansiera brygglånet med emission av cirka 1,5 miljarder dollar i nya långfristiga skulder samt cirka 750 miljoner dollar i nya aktier. Detta planeras att ske under första kvartalet.

Millcom kommer att ha en videotelefonkonferens om förvärvet klockan 14 i dag fredag.