Rapport Teleoperatören Millicom rapporterar ett resultat och en omsättning klart under analytikernas förväntningar.

Millicoms rörelseresultat för koncernen blev 165 miljoner dollar för det första kvartalet 2019.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Enligt Bloomberg News sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten, låg snittförväntningarna på ett rörelseresultat på 228 miljoner dollar.

Omsättningen uppgick till 1.065 miljoner dollar, på IFRS-bas (1.013). Snittestimatet för intäkterna låg på 1.568 miljoner dollar, enligt Bloomberg News.

För det latinamerikanska segmentet, som däremot inte är på IFRS-bas och inkluderar Guatemala och Honduras, redovisar Millicom intäkter på 1.426 miljoner dollar (1.353) för det första kvartalet.

Latinamerikas ebitda-resultat ökade till 591 miljoner dollar (514) och ebitda-marginalen steg till 41,5 procent (38,0) under kvartalet.

Ny IRFS 16-redovisning adderade 42 miljoner dollar till ebitda-resultatet och gynnade marginalen. Exklusive dessa effekter uppgick ebitda-marginalen till 38,5 procent, uppger Millicom i rapporten.