Rapport Teleoperatören Millicoms ebitda-resultat blev 630 miljoner dollar för det första kvartalet 2020. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Genomsnittet av nio analytikers prognoser, som Millicom självt har sammanställt inför rapporten, låg på ett ebitda-resultat på 650 miljoner dollar.

Ebitda-marginalen för kvartalet blev 39,5 procent, mot snittestimatet på 41 procent.

Omsättningen uppgick till 1.592 miljoner dollar. Snittestimatet låg här på 1.587 miljoner dollar, enligt analytikerkonsensus som bolaget sammanställt.

Millicoms underliggande ebitda-resultat i Latinamerikaverksamheten, som utgör huvuddelen av koncernens affär, blev 600 miljoner dollar för det första kvartalet 2020. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Genomsnittet av Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser låg på ett ebitda-resultat på 635 miljoner dollar.

Omsättningen i Latinamerika uppgick till 1.504 miljoner dollar. Snittestimatet låg här på 1.514 miljoner dollar, enligt Infront.

Avbryter återköpsprogram

Millicom ställer in utdelningsutbetalningen om 100 miljoner dollar under 2020 och avbryter det pågående återköpsprogrammet.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet där bolaget listar olika åtgärder som syftar till att skydda bolagets kassaflöde och likviditet på grund av ”utmaningarna bolaget” har mött sedan mitten av mars.

I slutet av februari aviserade bolaget att det planerade återköp om minst 500 miljoner dollar under de tre kommande åren. För 2020 planerades återköp för cirka 150 miljoner dollar.

Bolagets sänker även sin capex-prognos för 2020 med 200-300 miljoner dollar samt siktar på kostnadsbesparingar om 100 miljoner dollar.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.