MILLICOM: JUSTERAT EBITDA 564 MLN USD 1 KV (362)

2022-04-28 12:12:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Millicoms justerade ebitda-resultat uppgick till 564 miljoner dollar under det första kvartalet (362). Service-intäkterna uppgick till 1.300 miljoner dollar (946).

Capex blev 199 miljoner dollar (129) och det operativa kassaflödet uppg9ick till 365 miljoner dollar (242).

Ovanstående siffror avser icke-IFRS och jämförelsesiffrorna i parentes har justerats så att Tanzania-verksamheten klassas som avvecklad verksamhet. Millicom sålde sin Tanzania-verksamhet den 5 april 2022.Direkt-SE