Aktie Swedbank tar in teleoperatören Millicom i bankens fokusportfölj. Den ansvarige analytikern ser stor omvärderingspotential och en rejäl uppsida i aktien de kommande åren, rapporterar bankens placeringssajt Aktiellt.

Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalyser, konstaterar att Millicom de senaste åren har gjort stora investeringar i utbyggda fibernät och förbättrat den geografiska exponeringen genom förvärv. Detta har förbättrat affärsmixen och abonnemangsintäkterna har fortsatt växa på bekostnad av kontantkortsintäkter.

”Under denna period har likväl aktien varit under kraftig press, dels på grund av tekniska faktorer så som indexförändringar, dels på grund av de effekter som pandemin fört med sig. Verksamheten påverkas fortsatt av pandemin, men bolaget har nu noterat tre kvartal i rad med säsongsmässigt rekord avseende nettotillskott både inom mobiltelefoniverksamheten och hemanslutna bredband”, skriver analytikern.

Kepler Cheuvreux påpekar också att Millicoms ledning ser en fortsättning på den starka utvecklingen under det andra kvartalet. Att bolaget också planerar återköp av aktier ser Kepler Cheuvreux som en positiv signal om att en hög tilltro finns.

”Baserat på våra alltjämt relativt försiktiga estimat ser vi att en mycket attraktiv värdering föreligger och ser en stor uppsida i aktien under de kommande åren”, skriver analytikern och rekommenderar köp med en riktkurs på 520 kr vilket motsvarar en uppsida på nästan 37 procent jämfört med måndagens slutkurs.

Millicom ersätter ingen aktie i fokusportföljen. Däremot sänks vikten för ABB och Volvo med 2 procentenheter vardera.