Placera Pareto Securities tar återigen in Millicom i sin svenska portfölj. Samtidigt plockas Stendörren bort från portföljen. Det framgår av Paretos uppdatering av portföljen för mars månad.

”Vi tror att Millicom är väl positionerat för att leverera tillväxt för både intäkter och ebitda som motiverar en rikare värdering under 2021”, skriver Pareto Securities.

Utöver Millicom består därmed Paretos portfölj av Sedana Medical, SKF, Vicore Pharma, Bioinvent, Jetpak, IPC, Embracer, Storytel och Swedencare. Alla tio innehav har en 10-procentig vikt i portföljen.