Miljardvinst från Wihlborgs

Publicerad 2007-11-21 09:02

Wihlborgs redovisar ett resultat efter skatt på 1.413 miljoner kronor (718) för helåret 2004, motsvarande en vinst per aktie på 19:51 kronor (11:66). I resultatet ingår reavinster från fastighetsförsäljningar på 384 miljoner kronor (740). Utdelning

Driftsöverskottet före avskrivningar blev 1.312 miljoner kronor (1.195) och rörelseresultatet uppgick till 1.402 miljoner kronor (1.512).

Resultatet efter finansnetto blev 1.011 miljoner kronor (826)

Bolagets egen prognos var att vinsten skulle överstiga 1 miljard kronor.

Koncernens hyresintäkter uppgick till 2.169 miljoner kronor (1.994).

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie (6:00) och bolagsstämma hålls 9 maj.

(Direkt)