Rapport Ståltillverkaren SSAB redovisar en miljardvinst men väljer ändå att hålla inne utdelningen. Samtidigt meddelar bolaget att man drar sig ur de omdiskuterade förhandlingarna om att köpa det nederländska stålverket IJmuiden.

SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 1.439 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-174).

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

Väntat var enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers prognoser 985 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 418 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-1.245). Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på -84,9 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 16.988 miljoner kronor för perioden (16.973). Här låg Infronts snittprognos på 15.906 miljoner kronor.

SSAB föreslår ingen utdelning för 2020 (0:00). Väntat var en utdelning om 0:25 kronor per aktie.

Spår god efterfrågan

SSAB bedömer att efterfrågan på stål under första kvartalet 2021 är god, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad.

”Det finns dock fortfarande osäkerhet kring hur utvecklingen av covid-19 kommer att påverka efterfrågan”, skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara god under det första kvartalet, skriver SSAB vidare.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna öka under det första kvartalet 2021, jämfört med det fjärde kvartalet 2020, medan leveranserna för SSAB Europe också förväntas öka, men i något mindre utsträckning, heter det.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms fortsätta på en god nivå under första kvartalet 2021 men väntas bli något lägre jämfört med det fjärde kvartalet 2020, främst beroende på låga ingående ämneslager i första kvartalet 2021.

De realiserade priserna för SSAB Americas och för SSAB Europe förväntas i genomsnitt öka betydligt jämfört med fjärde kvartalet 2020.

För SSAB Special Steels förväntas priserna öka i det första kvartalet 2021, jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Samtidigt kommer kostnaderna för råmaterial vara högre i första kvartalet 2021, jämfört med fjärde kvartalet 2020, bedömer SSAB.

Drar sig ur förhandling med Tata Steel

SSAB drar sig ur förhandlingarna avseende Tata Steel nederländska stålverk IJmuiden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi kan inte anpassa Tata Steel IJmuiden till vår hållbarhetsstrategi på önskvärt sätt” säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

”De synergier som vi såg i en affär motiverar inte fullt ut kostnader och investeringar för vår önskade omställning. Totalt sett möter affären inte våra finansiella förväntningar” fortsätter han.

Den föreslagna affären har fått kritik från storägare i SSAB.