Kvartalsrapport Intrum gjorde ett resultat på drygt 1,5 miljarder kr det andra kvartalet. Det var något bättre än prognoserna.

Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat för det andra kvartalet 2021 på 1.594 miljoner kronor.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.584 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 4.424 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med snittförväntan på 4.275 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.563 miljoner kronor. Här var förväntat 1.569 miljoner kronor. Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 783 miljoner kronor mot väntade 791 miljoner, medan resultatet per aktie uppgick till 6:48 kronor mot förväntade 6:54 kronor.

I kvartalets rörelseresultat ingick jämförelsestörande poster med -31 miljoner kronor, medan förväntningarna enligt Infronts sammanställning var jämförelsestörande posten på i snitt -14,6 miljoner kronor. Portföljomvärderingar uppgick till 3 miljoner kronor, jämförelsestörande poster hänförliga till joint ventures till -27 miljoner och andra jämförelsestörande poster till -6 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 2.051 miljoner kronor (1.267) och den justerade avkastningen på portföljinvesteringar blev 15 procent (11).

Den makroekonomiska miljön har under våren och försommaren i allmänhet varit positiv, med ett antal åtgärder för att öppna de europeiska ekonomierna.

Det skriver Intrums vd Anders Engdahl i bolagets delårsrapport för det andra kvartalet. Vad gäller bolagets kredithanteringstjänster skriver Intrum-vd:n att man ser en gynnsam utveckling.

”Vi fortsätter se en positiv utveckling av inflöden när det gäller nya ärenden, men i varierande takt över segmentet. Då denna nyckelindikator fortsätter att öka, förväntar vi oss att volymerna och, med viss eftersläpning, intäkterna kommer att följa efter”, skriver Anders Engdahl i vd-ordet.

Han skriver vidare under rubriken ”Framtidsutsikter” att marknaden för bolaget kan väntas bli allt bättre under återstoden av året.

”Mot en bakgrund av högre sparande bland europeiska konsumenter, ökad optimism hos våra uppdragsgivare och en hög nivå av ekonomiska stimulanser ser vi att förutsättningarna för vår affärsverksamhet gradvis kommer förbättras under året”, skriver Anders Engdahl.

Kredithanteringsbolaget Intrum hade ett något lägre justerat segmentsresultat i sin kredithanteringsverksamhet under det andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.

Det justerade segmentsresultatet var 367 miljoner kronor (383). Segmentets utveckling kännetecknades av stabila och gradvisa framsteg mot en normalisering, där inflödet av nya ärenden ökade i varierande takt i de geografiska områdena, skriver Intrum i delårsrapporten.

Segmentet Portföljinvesteringar rapporterade ett justerat segmentsresultat på 1.353 miljoner kronor (1.003).

Strategiska marknader, som är kredithantering med fokus på sena betalningar och inkasso i Italien, Spanien och Grekland, ökade sitt justerade segmentsresultat till 373 miljoner kronor (345).

Intrums styrelseordförande Per Larsson har på torsdagen köpt 5.000 aktier i bolaget för cirka 1,3 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Aktierna köptes till snittkursen 258:86 kronor.

Intrum-aktien var ned 5,7 procent vid 14-tiden på torsdagen, sedan bolaget rapporterat ett nettoresultat som var något lägre än analytikernas snittprognos för det andra kvartalet.

Per Larsson ägde inför transaktionen 33.500 aktier i bolaget, enligt Intrums hemsida.